پیشگیری از سکته‌های قلبی و مغزی

پیشگیری از بیماری های قلبی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان به نقش محققان دانشگاه علوم پزشکی گلستان در طولانی‌ترین و بزرگ‌ترین کارآزمایی بالینی حوزه سلامت کشور که باعث پیشگیری ۵۰ درصدی از سکته‌های قلبی و مغزی می‌شود، اشاره کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان به نقش محققان دانشگاه علوم پزشکی گلستان در طولانی‌ترین و بزرگ‌ترین کارآزمایی بالینی حوزه سلامت کشور که باعث پیشگیری ۵۰ درصدی از سکته‌های قلبی و مغزی می‌شود، اشاره کرد.

مطالعه ای با عنوان «پلی ایران» به رهبری دکتر رضا ملک زاده و توسط پژوهشکده گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری محققانی از دانشگاه‌های علوم پزشکی گلستان، اصفهان و موسسات بین‌المللی تحقیقاتی در آمریکا و انگلیس، انجام و نتایج آن در مجله معتبر بین‌المللی لنست منتشر شد.

این مطالعه نشان داد که مصرف منظم و مستمر قرص «پلی پیل» موجب کاهش بیش از ۵۰ درصدی مرگ زودرس ناشی از بیماری‌های قلبی عروقی و سکته‌های قلبی و مغزی می‌شود.

وی افزود: آنچه مطالعه «پلی ایران» را در جهان پیشرو کرده، طولانی‌ترین و بزرگ‌ترین کارآزمایی بالینی «جامعه‌ محور» بودن آن است. در این مطالعه با اثبات افزایش پایبندی بیماران به مصرف پلی پیل، ظرفیت این ایده راهگشا در پیشگیری اولیه و ثانویه از بیماری‌های قلبی، عروقی و سکته‌های قلبی و مغزی و کاهش قابل توجه بارِ این بیماری‌ها در سطح جامعه را برای نخستین بار با قوی‌ترین شواهد علمی در جهان نشان داده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان بیان کرد: در مطالعه پنج ساله «پلی ایران» که بر روی حدود ۷ هزار فرد بالای ۵۰ سال شرکت‌کننده در جامعه آماری ۵۰ هزار نفری در بستر مطالعه کوهورت گلستان به عنوان بزرگ‌ترین مطالعه کوهورت خاورمیانه و شمال آفریقا به اجرا درآمد، ۲۳۶ روستای استان به دو دسته مداخله و کنترل تقسیم شدند و ۱۱۶ روستا با ۳ هزار و ۴۱۷ شرکت‌کننده تحت آموزش سبک زندگی سالم بدون مصرف پلی پیل قرار گرفتند. ۳ هزار و ۴۲۱ نمونه ساکن در ۱۲۰ روستا نیز علاوه بر آموزش سبک زندگی سالم، هر روز یک قرص پلی پیل مصرف کردند که باعث کاهش بیش از ۵۰ درصد از مرگ و میر زودرس ناشی از بیماری‌های قلبی عروقی و سکته‌های قلبی و مغزی شد.

فاضل خاطرنشان کرد: دکتر غلامرضا روشندل، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان، یکی از نویسندگان اول مقاله مطالعه «پلی ایران» بوده است.

وی تصریح کرد: قرص پلی پیل، ترکیبی چهارگانه از داروهای ضروری پیشگیری از بیماری‌های قلبی و عروقی و پیشگیری ازسکته های مغزی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان با اشاره به اهمیت این یافته علمی، گفت: دکتر تام مارشال، استاد دانشگاه بیرمنگام  انگلستان و از همکاران بین‌المللی مطالعه «پلی ایران» در این زمینه گفته است: “پلی پیل‌ها در ۲۲ کشور، برای پیشگیری ثانویه از سکته‌های قلبی و مغزی در دسترس هستند، اما مطالعه «پلی ایران» بزرگ‌ترین کارآزمایی بالینی این نوع مطالعات است که تاثیر «پلی پیل» را در پیشگیری اولیه از سکته‌های قلبی و مغزی اثبات کرده است.”

منبع :شهر خبر

بدون نظر!

نظر خود را به اشتراک بگزارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.