روانشناسیسبک زندگی

۱۹ سوال اساسی اندازه گیری میزان اعتیاد شما به اینترنت

وابستگی به اینترنت (INTERNET ADDICTION TEST) یکی از معروف ترین آزمون ها برای سنجش اعتیاد اینترنتی است که توسط دکتر یانگ صورت گرفته است. با پیشرفت تکنولوژی و بالارفتن زمان استفاده‌ی ما از اینترنت، این روند در برخی انسانها به صورت عادت و اعتیاد در می آید. اینترنت نیز مانند تمام تکنولوژی های ساخته ی بشر دارای مزایا و معایبی است که یکی از این معایب عادت به استفاده‌ی بیمارگونه ویا به عبارتی اتلاف وقت در اینترنت است که به نوعی اعتیاد محسوب می شود. با مدیریت زمان و استفاده‌ی درست و بجا از این تکنولوژی میتوان اثرات مخرب و زیان آور آن را به حداقل رساند.
این تست به شما کمک می کند تا بفهمید میزان استفاده‌ی شما از اینترنت در چه سطحی است و آیا شما به اعتیاد اینترنت دچار هستید یا خیر. در تست IAT هر چه نمره شما بیشتر باشد؛ وابستگی شما به اینترنت قوی تر است. نمرات هم به ترتیب از یک تا پنج هستند. در پایان؛ باید مجموع نمراتی را که از پاسخ دادن به ۱۹ پرسش زیر بدست می آورید، جمع بزنید.

امتیاز هر گزینه:

الف: یک امتیاز
ب: دو امتیاز
ج: سه امتیاز
د: چهار امتیاز
ه: پنج امتیاز
و: صفر امتیاز (امتیازی ندارد)

پرسشنامه:

 1.  تا چه حد بیشتر ازآنچه قصد شما بوده؛ در اینترنت و فضای مجازی می‌مانید؟
  • الف- بسیار بسیار کم
  • ب – برخی اوقات
  • ج – اغلب مواقع
  • د – خیلی زیاد
  • ه – تمام مواقع
  • و- در مورد من صدق نمی‌کند.
 2.  تا چه حد به خاطر فعالیت آنلاین ؛ یک یا چند نفر از خانواده را نادیده گرفته‌اید؟
  • الف- بسیار بسیار کم
  • ب – برخی اوقات
  • ج – اغلب مواقع
  • د – خیلی زیاد
  • ه – تمام مواقع
  • و- در مورد من صدق نمی‌کند.
 3.  تا چه حد فعالیت در اینترنت را به وقت گذراندن با خانواده ترجیح می‌دهید؟
  • الف- بسیار بسیار کم
  • ب – برخی اوقات
  • ج – اغلب مواقع
  • د – خیلی زیاد
  • ه – تمام مواقع
  • و- در مورد من صدق نمی‌کند.
 4.  تا چه حد از طریق اینترنت با کاربران دیگر ارتباط شخصی ایجاد می‌کنید؟
  • الف- بسیار بسیار کم
  • ب – برخی اوقات
  • ج – اغلب مواقع
  • د – خیلی زیاد
  • ه – تمام مواقع
  • و- در مورد من صدق نمی‌کند.
 5.  تا چه حد دیگران از شما به خاطر زمان بالای آنلاین بودن شما ناراضی هستند؟
  • الف- بسیار بسیار کم
  • ب – برخی اوقات
  • ج – اغلب مواقع
  • د – خیلی زیاد
  • ه – تمام مواقع
  • و- در مورد من صدق نمی‌کند.
 6.  تا چه حد به خاطر اینترنت ؛ نتایج تحصیلی و کارهایتان در مورد درس افت کرده است؟
  • الف- بسیار بسیار کم
  • ب – برخی اوقات
  • ج – اغلب مواقع
  • د – خیلی زیاد
  • ه – تمام مواقع
  • و- در مورد من صدق نمی‌کند.
 7.  تا چه حد ایمیل‌هایتان را قبل از امور ضروری دیگر چک می‌کنید؟
  • الف- بسیار بسیار کم
  • ب – برخی اوقات
  • ج – اغلب مواقع
  • د – خیلی زیاد
  • ه – تمام مواقع
  • و- در مورد من صدق نمی‌کند.
 8.  تا چه حد عملکرد و بهره وری کاری شما به خاطر استفاده از اینترنت تحت تاثیر منفی قرار گرفته است؟
  • الف- بسیار بسیار کم
  • ب – برخی اوقات
  • ج – اغلب مواقع
  • د – خیلی زیاد
  • ه – تمام مواقع
  • و- در مورد من صدق نمی‌کند.
 9.  وقتی از شما می‌پرسند که چه‌فعالیتهایی را آنلاین انجام می‌دهید؛ تا چه حد پنهان‌کاری میکنید یا حالت تدافعی می گیرید؟
  • الف- بسیار بسیار کم
  • ب – برخی اوقات
  • ج – اغلب مواقع
  • د – خیلی زیاد
  • ه – تمام مواقع
  • و- در مورد من صدق نمی‌کند.
 10.  تا چه حد افکار آزاردهنده در دنیای واقعی را با آرام شدن در اینترنت از بین می برید؟
  • الف- بسیار بسیار کم
  • ب – برخی اوقات
  • ج – اغلب مواقع
  • د – خیلی زیاد
  • ه – تمام مواقع
  • و- در مورد من صدق نمی‌کند.
 11.  تا چه حد وقتی از اینترنت استفاده می‌کنید؛ احساس می‌کنید توانایی پیش بینی کارها را دارید؟
  • الف- بسیار بسیار کم
  • ب – برخی اوقات
  • ج – اغلب مواقع
  • د – خیلی زیاد
  • ه – تمام مواقع
  • و- در مورد من صدق نمی‌کند.
 12. تا چه حد فکر می‌کنید که زندگی بدون اینترنت، واقعا کسالت‌بار؛ بی معنا و بدون ‌لذت است؟
  • الف- بسیار بسیار کم
  • ب – برخی اوقات
  • ج – اغلب مواقع
  • د – خیلی زیاد
  • ه – تمام مواقع
  • و- در مورد من صدق نمی‌کند.
 13.  تا چه حد در زمان آنلاین بودن ، وقتی کسی مزاحم شما می‌شود؛ ناراحت می شوید؛ فریاد می‌زنید یا عصبانی می‌شوید؟
  • الف- بسیار بسیار کم
  • ب – برخی اوقات
  • ج – اغلب مواقع
  • د – خیلی زیاد
  • ه – تمام مواقع
  • و- در مورد من صدق نمی‌کند.
 14.  تا چه حد فکر می‌کنید که خارج از اینترنت در حالت آفلاین متمرکز نیستید و حواس شما مدام پرت می شود؛ ولی در حالت آنلاین اینگونه نیستید؟
  • الف- بسیار بسیار کم
  • ب – برخی اوقات
  • ج – اغلب مواقع
  • د – خیلی زیاد
  • ه – تمام مواقع
  • و- در مورد من صدق نمی‌کند.
 15.  تا چه حد وقتی آنلاین هستید این جمله را به کار می‌برید: فقط چند دقیقه بیشتر کار دارم ؛ الان تموم میشه!
  • الف- بسیار بسیار کم
  • ب – برخی اوقات
  • ج – اغلب مواقع
  • د – خیلی زیاد
  • ه – تمام مواقع
  • و- در مورد من صدق نمی‌کند.
 16.  تا چه حد تلاش می‌کنید از میزان آنلاین بودن خود کم کنید ولی موفق نشده‌اید؟
  • الف- بسیار بسیار کم
  • ب – برخی اوقات
  • ج – اغلب مواقع
  • د – خیلی زیاد
  • ه – تمام مواقع
  • و- در مورد من صدق نمی‌کند.
 17.  تا چه حد سعی دارید مقدار زمان آنلاین بودن خودتان را از سایرین مخفی کنید؟
  • الف- بسیار بسیار کم
  • ب – برخی اوقات
  • ج – اغلب مواقع
  • د – خیلی زیاد
  • ه – تمام مواقع
  • و- در مورد من صدق نمی‌کند.
 18.  تا چه حد آنلاین بودن در اینترنت را به وقت گذراندن و تفریح با دیگران؛ ترجیح می‌دهید؟
  • الف- بسیار بسیار کم
  • ب – برخی اوقات
  • ج – اغلب مواقع
  • د – خیلی زیاد
  • ه – تمام مواقع
  • و- در مورد من صدق نمی‌کند.
 19.  تا چه حد وقتی آفلاین هستید؛ احساس ناراحتی و عصبی به شما دست می‌دهد که با آنلاین شدن بلافاصله از بین می‌رود؟
 • الف- بسیار بسیار کم
 • ب – برخی اوقات
 • ج – اغلب مواقع
 • د – خیلی زیاد
 • ه – تمام مواقع
 • و- در مورد من صدق نمی‌کند.

اندازه گیری میزان اعتیاد شما به اینترنتجواب آزمون:

جمع نمرات بین ۱۴ تا ۶۴

کاربر معمولی هستید. شما به‌اندازه‌ی لازم از اینترنت استفاده می‌کنید و عقیده دارید که به‌جای تلف کردن زمان خود در بین صفحات اینترنتی، می‌توانید زمان بیشتری برای مطالعه و انجام سایر فعالیت‌های مفید داشته باشید.

جمع نمرات بین ۶۵ تا ۸۴

شما در حال دچار شدن به مشکل اعتیاد اینترنتی هستید؛ مراقب باشید و روی زمان استفاده از اینترنت نظارت و ریزبینی بیشتری به خرج دهید. برای رها شدن از این مشکل سعی کنید حداکثر زمان استفاده از هر برنامه‌ی اینترنتی را برای خود محدود کرده و طبق زمان‌بندی تعیین‌شده، استفاده‌ی خود از اینترنت را متوقف کنید.

جمع نمرات بین ۸۵ تا ۹۵

شما به اکثر پرسش‌ها نمرات بالا داده‌اید. شما دچار اعتیاد اینترنتی هستید و باید مشکلتان را در اسرع وقت حل کنید. اعتیاد به هر شکلی زیان‌آور بوده و در زندگی عادی افراد ایجاد اختلال می‌کند. بدیهی است که اعتیاد اینترنتی نیز علاوه بر تأثیرات منفی بر زندگی اجتماعی، تأثیرات نامطلوبی هم بر سلامت جسم و روان انسان می‌گذارد که باید آن را به‌صورت اصولی درمان کرد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا

تخفیف‌ویژه

30 هزارتومان تخفیف 
خرید اول 
ویژه اولین سفارش شما !
عجله کنید! قیمت ها حراج شد
close-link