برچسب: آبیاری

farmland1

کشاورزانی که وقت، پول و حوصله ندارند!

  تهران ـ ایرنا ـ کشاورزان استان تهران می گویند برای تجهیز زمین های خود به سامانه های آبیاری مدرن با توجه به فرآیندهای اداری آن نه وقت دارند، نه پول و نه حوصله؛ مضاف بر اینکه اقدام عمرانی و…

مشاهده بیشتر