برچسب: برنج آبکش

تفاوت بین برنج آبکش و کته

بررسی تفاوت‌های برنج دمی یا کته ای با آبکش

برنج یکی از پرمصرف ترین غذاها در ایران است که به همراه خورش های مختلف و انواع کباب ها خورده می شود. در واقع برنج بعد از نان پرمصرف ترین خوردنی به عنوان غذا است. در پختن برنج دو روش…

مشاهده بیشتر