برچسب: برنج کاری

تاریخچه برنجکاری در ایران

از تاریخچه برنج کاری و کشت برنج در ایران چه می دانید؟!

امروزه برنج تبدیل به یکی از بیشترین غذاهایی که مردم در روز از آن استفاده می کنند. گفته می شود بیش از نیمی از جمعیت کره زمین در روز حداقل یک وعده از برنج استفاده می کنند. به همین دلیل…

مشاهده بیشتر