برچسب: محصولات تراریخته

tara rikhte1

محصولات تراریخته، سالم یا ناسالم؛ مساله این است!!

  تهران- ایرنا- بیوتکنولوژی یا فناوری زیستی دانش جدیدی است که مانند سایر علوم در حال هموار کردن مسیر خود در زندگی بشر است، اما موافقان و مخالفان زیادی از جمله به خاطر بحث سلامتی دارد، به طوری که جهان…

مشاهده بیشتر